Door gebruik te maken van de informatie en diensten op www.backofficeopmaat.nl gaat u akkoord met de privacyverklaring en disclaimer op deze pagina.

Deze website van BackOfficeOpmaat is gericht op serviceverlening en informatieverstrekking. Wij stellen de inhoud met grote zorg samen en streven naar volledigheid en nauwkeurigheid. Wij kunnen echter geen garantie geven dat deze informatie volkomen juist is en/of blijft.

Bezoekers van de website kunnen dan ook geen rechten ontlenen aan de publicaties op de website. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade die direct of indirect ontstaat als gevolg van het gebruik of als gevolg van de onmogelijkheid van het gebruik van op de website gepubliceerde informatie.

Hoewel wij er naar streven dat de website continu toegankelijk is, kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele gevolgen van het feit dat de website voor een bepaalde periode niet beschikbaar is. De website kan ook tijdelijk of definitief buiten gebruik worden gesteld zonder voorafgaande aankondiging.